Spesialiseringer

Kontroll av el-anlegg i Trondheim omegn? Vi hjelper deg!

Vi er spesialister på kontroll av bygg i forhold til el-sikkerhet. I tillegg til Trondheim, tar vi også på oss oppdrag i Tiller, Melhus, Klæbu, Orkanger, Stjørdal, Frosta, Støren og Røros. Les her om hva vi kan gjøre for deg.

Få pristilbudLes mer

Eller prøv vår kalkulator: Sjekk pris her!

Elektriker kontrollerer el-anlegg ved hjelp av termografi

Hva vi gjør?

Vi utfører elkontroll av boliger, borettslag, driftsbygninger, landbruk, båt og næringsbygg etter NEK 405. Vi utfører også Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending anlegg etter NEK 405. Dette gir deg en utvidet tilstandsrapport av det elektriske anlegget, en oversikt over eventuelle feil og mangler, samt levetidsbetraktninger. En Elkontroll bolig eller Teknisk tilstandsvurdering etter NEK 405, er sterkt anbefalt ved kjøp og salg av bolig for å unngå konflikt etter boligsalget.

Ved å velge oss til å forta elkontroll, sikrer du deg en leverandør som gir og er:

 • NEK 405 sertifisert
 • Foretakssertifisert
 • Rabatt på din forsikring
 • Trygg bolighandel
 • Feilsøking
 • Termografering

Hvilken erfaring har vi?

Personell i Trondheim Elektro AS har flere års erfaring med arbeid som kun er rettet mot elsikkerhetsarbeid. Gjennom bred erfaring fra denne typen arbeid, så kan Trondheim Elektro AS kan legge ekstra fokus på det som kan være problemområder i forskjellige typer elektrisk installasjoner.

Vi har også bred erfaring innen

 • Eltakst
 • Tredjepartsvurderinger
 • Bistand som sakkyndig
 • Skadetakst
 • Due Diligence

Velg i menyen nedenfor for å lese mer om hvilke type kontroller vi utfører.

Kontrolltjenester vi tilbyr

VELG

Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending anlegg

+
Tom bolig til salgs klar for elkontroll
Selge bolig?
Da trenger du analyse av tilstand

Før boligsalg er det fornuftig å få utført en elkontroll av det elektriske anlegget.

Opptil hvert fjerde boligsalg ender med en større eller mindre tvist mellom kjøper og selger. Oftest omhandler dette skjulte feil og mangler som kjøper ikke var kjent med. Den reviderte avhendingsloven har som mål om å gjøre bolighandel tryggere, ved å stille krav til at kjøper er tilstrekkelig opplyst i forkant av bolighandel.

Elektriske anlegg er i stor grad lite synlig, med unntak av det som er utenpå veggene eller taket. Dette gjør at et elektrisk anlegg kan inneholde mange skjulte feil og mangler.

Det meste av elektrisk utstyr er datostemplet slik at det er enkelt å tidfeste når installasjoner er utført. Er den elektriske installasjonen fra etter 1999, skal det foreligge erklæring om samsvar (samsvarserklæring).

For et problemfritt boligsalg vil en elkontroll bidra til at man får muligheten til å utbedre feil og mangler i forkant. Alternativt selge boligen med feil og mangler på det elektriske anlegget dokumentert i en rapport.

Som eiendomsmegler eller takstmann bør du velge en trygg partner på elkontroll. Dette vil bidra til trygghet for både kjøper og selger. Kjøper vil da kunne vurdere boligkjøpet på de rette betingelsene.

Kjøper vil i etterkant kunne dra nytte av at kontrollen er forsikringsgodkjent og få rabatt på sin forsikringspremie. Kontrollen er vanligvis gyldig i 5år.

Kontrollen innebærer at man går gjennom hele den elektriske installasjonen. Det vil si komponenter, sikringsskap, varmekabler og belysning. Gjennomgangen vil da enten kunne være målinger, termografi, demontering eller visuelt.

Installasjonen vurderes opp mot regelverk som var gjeldende når på installasjonstidspunktet. Det som vil vurderes er om dokumentasjon og om gjennomføringen er korrekt utført.

Den elektriske installasjonen vil også vurderes opp mot alder og forventet levetid.

Samsvarserklæring

Eller «godkjenning» som det også kalles, kan kun utstedes av person som har avlagt og bestått elektroinstallatørprøven og som er faglig ansvarlig i en virksomhet som er registrert i el-virksomhetsregisteret.

Enklere forklart vil det si at erklæringa om samsvar får du av din elektrikerbedrift etter at jobben er utført av faglært elektriker. Dokumentet er en garanti for installasjonen som bedriften har levert og erklærer at bedriften har fulgt gjeldende elektroregelverk.

Avhendingsloven sier at kan du ikke lenger selge din bolig “som den er”. Som selger vil du stå ansvarlig for alle feil og mangler ved boligen som ikke kommer frem i salgspapirene som overstiger en minste egenandel.

Lovendringen gjelder kun når formålet er å legge risikoen for skjulte feil hos kjøper - dermed kan du fortsatt begrense ditt ansvar ved å opplyse om feil, mangler eller mistanker på forhånd. Formålet med endringen i loven er en mer grundig tilstandsrapport og et bedre vurderingsgrunnlag for kjøperen i forkant av salget.

Eltakst og tredjepartsvurdering

+
Advokat leser tredjepartsvurdering ved tvist etter boligsalg
Tvist etter salg av bolig?
Vi utfører eltakst for deg

I forbindelse med boligsalg kan det dukke opp skjulte feil eller mangler som selger ikke har opplyst om i sin egenerklæring.

Her utføres en nøye gjennomgang av den elektriske installasjonen, hvor vi legger vekt på å tidfeste den elektriske installasjon som er gjenstand for tvisten med tidligere eier/selger.

Det vil bli kalkulert et prisestimat på hvor mye det vil koste å utbedre de påpekte feil og mangler på det elektriske anlegget.

Det vil i de fleste tilfeller være behov for å bygningsmessige arbeider i forbindelse med retting av avvik. Vi har samarbeid med byggtakstmann og tar med disse kostandene i vår rapport. Dette gjør
behandling av saken enklere ved at man kun har 1stk rapport å forholde seg til.

Disse oppdragene går ofte via boligkjøperforsikringen, men også direkte via kjøper dersom det ikke er tegnet boligkjøperforsikring.

Vi har erfaring og kompetanse når det kommer til å stille som sakkyndig vitne og stiller opp dersom det skulle bli nødvendig.

Eltakst gjennomføres i hovedsak som en elkontroll, men innebærer mer inngripen og dokumentasjon når det kommer til å tidfeste installasjon, samt det å sette opp prisestimat for utbedringer.

Trenger du tredjepartsvurdering ved tvist i boligsalg?

For slike oppdrag stiller vi opp som en nøytral tredjepart i forbindelse med tvister. Det kan f.eks. være å avdekke årsak til eventuelle feil, lage et prisestimat på utført arbeid ved tvist om oppdragets
kostnader, vurdere valgte løsninger opp mot norm og forskrifter.

Vi har erfaring som sakkyndig vitne i retten og stiller opp dersom det skal bli behov for slik bistand.

Trondheim Elektro AS innehar alle sertifiseringer i NEK 405 kontroll serien og er foretaksseritifisert hos DNV. I tillegg til dette har vår kontrollør 20år med erfaring som elektriker og er utdannet som
elektroinstallatør.

Dette gjør at Trondheim Elektro AS dermed kan tilby kontrolltjenester med unik faglig kompetanse og erfaring.

Trondheim Elektro AS er også den bedriften i Trondheim som har flest og høyeste vurderinger på Google fra fornøyde kunder, noe som tilsier at man blir godt ivaretatt igjennom hele prosessen.

Kontrolltjenester utført av Trondheim Elektro AS sikrer dine verdier.

Elkontroll bolig

+
Kontrollerte godkjente elektriske kontakter i vegg

Hensikten med elkontroll bolig er brannforebygging. Et hvert elektrisk anlegg har en forventet levetid og behov for vedlikehold. Jevnlig vedlikehold øker levetiden til det elektriske anlegget. Ofte vil elektriske anlegg gjennomgå bruksendringer gjennom årenes løp. Dette kan f.eks. være ved boligsalg, endret bruksmønster osv. Riktig bruk av den elektriske installasjonen er en av de viktigste momentene når det kommer til brannsikkerhet. Lading av elbil vil blant annet føre til en stor endring av bruken i et elektrisk anlegg og det er viktig at hele den elektriske installasjonen er tilpasset denne bruken. Dette kan f.eks. være egenskaper til eldre utstyr som ikke ivaretar elsikkerheten i boligen på en god måte når bruken endres.

Ved gjennomføring av en elkontroll bolig vil vi avdekke eventuelle feil og mangler i boligen som bør utbedres. Vi vil også komme med gode råd og anbefalinger til elsikkerhetsmessige forbedringer som kan utføres for å få et sikrere elektrisk anlegg som er tilpasset det aktuelle bruksmønstret. Vi sørger for å opplyse deg slik at ditt el-anlegg får økt brannsikkerhet og elsikkerhet.

Gjennom bred erfaring fra denne typen arbeid, så kan Trondheim Elektro AS legge ekstra fokus på det som kan være problemområder i forskjellige typer elektrisk installasjoner. Gjennomføring av elkontroll bolig vil i de fleste tilfeller føre til reduksjon av din forsikringspremie. Trondheim Elektro AS innehar alle sertifiseringer i NEK 405 kontroll serien og er foretaksseritifisert hos DNV. I tillegg til dette har vår kontrollør 20år med erfaring som elektriker og er utdannet som elektroinstallatør. Trondheim Elektro AS kan dermed tilby kontrolltjenester med unik faglig kompetanse og erfaring. Dette sammen med at vi er den bedriften i Trondheim som er mest og høyest vurdert på Google, gjør at man er både sikret høy faglig kompetanse og at man blir godt ivaretatt igjennom hele prosessen. Kontrolltjenester utført av Trondheim Elektro AS sikrer dine verdier.

Elkontroll næring/sameie/borettslag

+
Næringsbygg elkontrollert

Trondheim Elektro AS anbefaler bedrifter og boligselskaper å følge opp sitt lovpålagte ansvar med internkontroll av sitt elektriske anlegg.

Ikke bare er dette et lovpålagt krav som alle virksomheter, borettslag, sameier og andre organisasjoner skal følge, men også viktig for å hindre uønskede driftsbrudd. Feil i det elektriske anlegget kan som kjent føre til strømbrudd eller i verste fall brann og dette kan være skadelig for din virksomhet.

Periodisk kontroll er et viktig hjelpemiddel for å avdekke feil og mangler i elektriske anlegg. Dette er forebyggende og forlenger levetiden til den elektriske installasjonen.

Det er også viktig at man får muligheten til å planlegge vedlikeholde og nede tid til et gunstig tidspunkt. Uønskede driftsbrudd treffer oftest når det passer som dårligst og kan få betydelige økonomiske konsekvenser.

Sameier og borettslag er underlagt samme krav som næringsbygg og det er styrets ansvar å sørge for internkontroll elektro for det elektriske anlegget som tilhører fellesanlegget.

Elektriske anlegg er ikke tryggere enn det svakeste ledd og vi anbefaler derfor at sameier og borettslaget legger til rette for at det også blir utført kontroll i hver boenhet.

Hensikten med internkontroll er brannforebygging. Et hvert elektrisk anlegg har en forventet levetid og behov for vedlikehold. Jevnlig vedlikehold øker levetiden til det elektriske anlegget.

Ved gjennomføring av en internkontroll vil vi avdekke eventuelle feil og mangler som bør utbedres.

Vi vil også komme med gode råd og anbefalinger til elsikkerhetsmessige forbedringer som kan utføres for å få et sikrere og et mer økonomisk elektrisk anlegg som er tilpasset det aktuelle bruksmønstret.

Vi sørger for å opplyse deg slik at ditt el-anlegg får økt brann,- og elsikkerhet.

Gjennom bred erfaring fra denne typen arbeid, så kan Trondheim Elektro AS legge ekstra fokus på det som kan være problemområder i forskjellige typer elektrisk installasjoner.

Gjennomføring av elkontroll næring vil i de fleste tilfeller føre til reduksjon av din forsikringspremie.

Trondheim Elektro AS innehar alle sertifiseringer i NEK 405 kontroll serien og er foretaksseritifisert hos DNV. I tillegg til dette har vår kontrollør 20 år med erfaring som elektriker og er utdannet som elektroinstallatør.

Trondheim Elektro AS kan dermed tilby kontrolltjenester med unik faglig kompetanse og erfaring. Dette sammen med at vi er den bedriften i Trondheim som er mest og høyest vurdert på Google, gjør at man er både sikret høy faglig kompetanse og at man blir godt ivaretatt igjennom hele prosessen.

Kontrolltjenester utført av Trondheim Elektro AS sikrer dine verdier.

Internkontrollforskriften sier:
«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette.»

Elkontroll landbruk

+
Gårdsbruk ved grønn eng og blå himmel

Landbrukseiendommer er høyt representert i brannstatistikken. Brann i landbruk fører som regel til store dyretragedier og til tap av store bygningsmasser.

En elektrisk installasjon i en driftsbygning utsettes for helt andre påkjenninger enn de fleste andre installasjoner. Disse påkjenningene fører til at elektrisk utsyr har en lavere levetid sammenlignet med installasjon i f.eks. bolighus.

Feil med gjennomføringen av elektriske anlegg i driftsbygning vil ofte føre til enda kortere levetid og større risiko for elektrisk feil.

Et eksempel kan være manglede tetting av kapslinger til utstyr og sikringsskap. Dette fører fort til skader da utstyr blir utsatt for et miljø de ikke er laget for å tåle.

Trondheim Elektro AS erfarer at de fleste avvik som avdekkes ved elkontroll landbruk er med på å forlenge levetiden til den elektriske installasjonen. Som en direkte konsekvens sparer dette eier/bruker for kostnader på lang sikt, i tillegg til at elsikkerheten og brannsikkerheten er ivaretatt.

Elkontroll landbruk utføres alltid sammen med elektrotermografi. Les mer om nedenfor.

Gjennomføring av elkontroll landbruk vil føre til betydelig reduksjon av din forsikringspremie.

Trondheim Elektro AS innehar alle sertifiseringer i NEK 405 kontroll serien og er foretaksseritifisert hos DNV. I tillegg til dette har vår kontrollør 20år med erfaring som elektriker og er utdannet som
elektroinstallatør.

Trondheim Elektro AS kan dermed tilby kontrolltjenester med unik faglig kompetanse og erfaring. Dette sammen med at vi er den bedriften i Trondheim som er mest og høyest vurdert på Google,
gjør at man er både sikret høy faglig kompetanse og at man blir godt ivaretatt igjennom hele prosessen.

Kontrolltjenester utført av Trondheim Elektro AS sikrer dine verdier.

Elektrotermografi

+
Boligblokk elkontrollert

Termografi utføres ved at man benytter et varmesøkende kamera til å avdekke høye driftstemperaturer eller temperaturforskjeller i elektriske anlegg.

Termokamera gjør enkelt forklart at man ved hjelp av øynene kan se forskjell på temperaturer på objekter som er i søkeren til kameraet.

Dette er et meget effektivt hjelpemiddel til å avdekke tilstand og finne eventuelle feil før disse kan føre til driftsstans.

Dette gjør at man kan planlegge inn vedlikehold istedenfor å oppleve en driftsstans, brann eller branntilløp i det elektriske anlegget ditt.

Har du utstyr i din næring som er spesielt viktig for driften anbefaler vi årlig termografering.

Feil knyttet til varmgang kan hurtig utvikle seg dersom den vonde sirkelen har startet.

PVC isolasjon vil nemlig avgi klorgass når lederen oppnår 70 grader. Denne gassen fester seg ved tilkoblingspunkt. Herfra vil denne feilen bare utvikle seg til det verre helt til man utbedrer feilen.

Ved bruk av termokamera avdekker man dette før feilen blir så alvorlig at den blir synlig, fører til driftsstans, brann eller branntilløp.

Trondheim Elektro AS innehar alle sertifiseringer i NEK 405 kontroll serien og er foretaksseritifisert hos DNV. I tillegg til dette har vår kontrollør 20år med erfaring som elektriker og er utdannet som elektroinstallatør.

Trondheim Elektro AS kan dermed tilby kontrolltjenester med unik faglig kompetanse og erfaring. Dette sammen med at vi er den bedriften i Trondheim som er mest og høyest vurdert på Google, gjør at man er både sikret høy faglig kompetanse og at man blir godt ivaretatt igjennom hele prosessen.

Kontrolltjenester utført av Trondheim Elektro AS sikrer dine verdier.

Elkontroll av fiske-, fangst- og lastefartøy under 15 meter

+
Fiskebåt

Det elektriske anlegget om bord i fiske-, fangst- og lastefartøy under 15 meter skal kontrolleres av aksepterte elektroforetak i samsvar med gjeldende forskrifter. Det er reder som er ansvarlig for å få fartøyets elektriske anlegg kontrollert med kontrollintervall 5 år.

Trondheim Elektro AS tilbyr elkontroll om bord i fiske-, fangst- og lastefartøy under 15 meter inkludert elektrotermografi, som godkjent akseptert elektroforetak hos DSB.

Tidligere arbeid
Montering av solcellepaneler

Et utvalg av tidligere jobber vi har gjort

Kontakt oss for tilbud

Få pristilbud

Vi kontakter deg på mail eller telefon

Utmerket!

For at vi kan gi deg tilbud, gjør følgende...

 1. Ta bilde av taket (tiltenkt område)
 2. Ta bilde av sikringsskapet (innvendig)
 3. Send bildene til post@trondheim-elektro.no

Vi vil sende deg pristilbud snarlig

Ups... noe gikk galt
Vennligst forsøk på nytt eller kontakt oss på andre måter.

Ring oss for en hyggelig prat om Kontrolltjenester

Ring 703 10 095

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom elkontroll og elsjekk?

+

Det er mange begreper i markedet, så det er lett å la seg forvirre. Det som er viktig dersom du skal ha en forsikringsgodkjent elkontroll eller termografi er at du sjekker at virksomheten som skal utføre kontrollen er registrert i elvirksomhetsregisteret. Bedriften må også være foretaksseritifisert for kontroll og personen som gjennomfører kontrollen skal ha NEK 405 sertifikater for det aktuelle oppdraget. Viktig at man bestiller kontrollen utført etter NEK 405. Vi mener at det er viktig at man får oppdrag utført etter en fast standard slik at man i større grad vet hva man får av produkt. NEK 405 er utarbeidet slik at de forskjellige virksomhetene og kontrollørene i størst mulig grad utfører arbeidet likt. Bestiller du en Elsjekk er det ikke noen spesielle krav ut over det at personen har fagbrev og heller ikke noen krav til hva elsjekken skal inneholde. Kvaliteten på elsjekken vil dermed i større grad avgjøres av tilfeldigheter og av personen som utfører oppdraget. Vil du likevel kalle det for en Elsjekk, sørg for at den da eventuelt er i tråd med normen NEK 405 og av sertifisert personell slik at du kan få reduksjon i din forsikringspremie.

Hva er Det lokale eltilsyn (DLE) og hva gjør de?

+

Eltilsynet eller det lokale eltilsyn utfører et myndighetsbasert tilsyn av elektriske installasjoner. Dette tilsynet må ikke blandes med en elkontroll i henhold til NEK 405. Tilsynet er kun stikkprøvebasert, og kontolltiden per objekt er satt slik at den ikke tillater like omfattende kontroll som en NEK 405 elkontroll. Denne kontrollen er lovpålagt og er noe som netteier organiserer. Denne kontrollen er ikke forsikringsgodkjent og er kun stikkprøvebasert. Kostnaden til denne kontrollen blir dekket av nettleien. DLE har heller ikke noen myndighet eller kompetanse til å «godkjenne» ditt elektriske anlegg. Erklæring om samsvar eller «godkjenning» kan kun utstedes av person som har avlagt og bestått elektroinstallatørprøven og som er faglig ansvarlig i en virksomhet som er registrert i el- virksomhetsregisteret med rett virkeområde. Vår erfaring er at en kontroll utført av DLE til privatpersoner kun fører til falsk trygghet og misforståelser. Skal man utføre en kontroll bør denne dekke hele den elektriske installasjonen og ikke bare en liten del. Vår klare anbefaling vil derfor være å bestille kontrolltjenester fra virksomhet med personell som innehar de rette sertifiseringene.

Sagt av våre kunder

Kundevurderinger fra Mittanbud.no
StjerneStjerneStjerneStjerneStjerne
StjerneStjerneStjerneStjerneTom Stjerne
StjerneStjerneStjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneStjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneTom StjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne

"Veldig godt fornøyd med Trondheim Elektro. Møter opp til avtalt tid, og gjennomfører arbeidet effektivt og med bra kvalitet. De er imøtekommende og hyggelige. Kan anbefales på det sterkeste."

Magnus Moan fra Trondheim
StjerneStjerneStjerneStjerneStjerne
StjerneStjerneStjerneStjerneTom Stjerne
StjerneStjerneStjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneStjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneTom StjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne

"Usedvanlig trivelig, imøtekommende og serviceinnstilt elektriker. Godt forberedt før ankomst, noe som minimerte faktisk tid brukt på stedet. Fulgte tett opp etter utført jobb for å sikre at vi fikk ønsket effekt av jobben. Veldig fornøyd!"

Tore fra Melhus
StjerneStjerneStjerneStjerneStjerne
StjerneStjerneStjerneStjerneTom Stjerne
StjerneStjerneStjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneStjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne
StjerneTom StjerneTom StjerneTom StjerneTom Stjerne

"Løsningsorientert og hyggelig elektriker. Møtte opp til avtalt tid hver gang og gjorde grundig arbeid til en konkurransedyktig pris."

Thomas fra Trondheim

Ta kontakt

For effektiv rimelig utførelse og hyggelig samarbeid
Kontakt oss for gratis befaring og pristilbud
Vi setter pris på alle henvendelser!

Skriv til oss

Skriv nedenfor og få svar på mail eller telefon

Takk for henvendelsen!

Vi svarer deg på epost eller telefon så snart vi kan.

Ups... noe gikk galt
Vennligst forsøk på nytt eller kontakt oss på andre måter.

Elektrikere på hustak smiler ved solcellepaneler
41